8 มกราคม 2562 วิจัยพบกลุ่มวาฬนำร่อง มีภาษาเป็นของตนเอง

ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/1463768

หมู่เกาะฮาวายเป็นหนึ่งในสถานที่เพียงแห่งเดียวในสหรัฐอเมริกาที่สามารถพบกับวาฬนำร่องได้ง่ายดาย นักวิจัยเผยว่ากลุ่มของวาฬนำร่องทั้งหมดจะใช้ที่อยู่อาศัยเดียวกัน แต่ที่น่าแปลกคือ พวกมันมีเสียงร้องที่แตกต่างกัน นั่นหมายความว่าเหล่าวาฬชนิดนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะไม่ติดต่อซึ่งกันและกัน หรือเรียกง่ายๆ ว่าไม่คบค้าสมาคมกันนั่นเอง การค้นพบนี้อาจมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจกับเผ่าพันธุ์วาฬ โดยเฉพาะโครงสร้างทางสังคมที่ซับซ้อนของพวกมัน เพราะปัจจุบันมีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคมของวาฬค่อนข้างน้อย ก่อนหน้านี้ประมาณ 15 ปีมีการวิจัยเกี่ยวกับวาฬที่อาศัยอยู่ในเกาะฮาวาย นักวิจัยได้ถ่ายภาพและจำแนกกลุ่มของวาฬ โดยนำมาสร้างฐานข้อมูล และยังได้ตรวจสอบชิ้นเนื้อขนาดเล็กจากผิวหนังจากด้านหลังของวาฬแต่ละตัวเพื่อรวบรวมข้อมูลทางพันธุกรรม จากข้อมูลนี้เองทำให้นักวิจัยสร้างแผนที่ของเสียงร้องวาฬได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังพบว่าวาฬนำร่องมีการรวมกลุ่มแบบครอบ-ครัวขยาย เมื่อมีหลายครอบครัวก็รวมกันเป็นชุมชนของวาฬ นักวิจัยเผยว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอนุรักษ์วาฬนำร่องในระดับครอบครัว มากกว่าจะมุ่งเน้นไปที่วาฬแต่ละตัว แม้ว่าขณะนี้วาฬนำร่องจะยังไม่ใกล้ต่อการสูญพันธุ์ แต่ก็เผชิญกับภัยคุกคามและถูกล่าในหลายๆ ประเทศทั่วโลก.